ข้อมูลนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 36,276 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 36,276 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 36,276 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
45020001
บ้านหนองอ่างดอกรัก
107
7
7
4
22
15
7
78
85
67
45020002
บ้านฮ่องทราย
70
9
12
4
9
4
1
52
54
42
45020003
บ้านไทรทอง
29
3
1
0
1
1
0
25
27
23
45020004
หนองพระบางตลาดม่วง
115
11
6
3
22
18
9
82
91
70
45020005
บ้านหนองสระหงส์
82
11
5
4
16
15
9
55
62
48
45020006
บ้านกู่กาสิงห์
241
16
8
7
56
37
26
169
196
157
45020007
จตุรคามพัฒนา
471
41
24
9
88
78
37
342
369
286
45020009
บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
121
14
6
5
19
30
12
88
85
69
45020010
บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
92
7
4
3
19
12
9
66
76
62
45020011
เมืองเกษตรวิสัย
666
51
31
14
134
105
73
481
530
434
45020012
วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
453
37
50
20
111
66
44
305
337
254
45020013
บ้านป่ายาง
77
5
3
3
27
17
12
45
57
40
45020014
บ้านหนองแวง
191
19
26
13
39
26
17
133
139
111
45020015
บ้านดงครั่งน้อย
244
22
13
8
43
35
18
179
196
157
45020016
ทุ่งกุลาประชารัฐ
152
8
11
5
43
19
15
101
122
91
45020017
บ้านโพนแท่น
178
18
12
8
19
19
3
141
147
121
45020018
บ้านแสนสี
196
12
8
4
30
35
17
154
153
132
45020019
วัดแจ่มอารมณ์
179
16
10
5
40
27
16
123
142
107
45020020
บ้านโพนเงินโพนทอง
42
4
4
2
4
4
2
34
34
30
45020021
บ้านดงครั่งใหญ่
155
15
12
8
19
25
12
121
118
104
45020022
บ้านนกเหาะ
164
11
9
4
49
19
14
104
136
95
45020023
บ้านโพนทัน
161
14
10
5
18
18
8
129
133
114
45020024
บ้านโพนหิน
92
26
6
6
3
50
1
63
36
25
45020025
บ้านหนองไผ่ลุ่ม
32
2
2
2
4
3
2
26
27
25
45020026
บ้านเขวาหรดี
158
14
12
9
29
19
13
115
127
106
45020027
บ้านเขวาตะคลอง
166
12
10
6
33
28
15
121
128
104
45020028
ชีโนวาทธำรง
51
12
1
0
8
7
5
31
43
29
45020029
บ้านโนนจาน
71
6
5
2
10
4
3
55
62
51
45020030
บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
53
3
0
0
10
8
5
40
45
37
45020031
บ้านน้ำอ้อม
180
20
12
8
30
30
14
130
138
111
45020032
ไตรคามสามัคคี
89
8
9
2
17
13
9
64
67
53
45020033
บ้านผำโนนสว่าง
113
15
7
5
23
14
5
75
92
64
45020034
คุรุราษฎร์สามัคคี
126
23
12
7
20
16
8
83
98
70
45020035
บ้านเขวาใหญ่
36
1
3
1
9
4
3
26
29
23
45020036
บ้านหนองกุง
56
13
15
6
5
1
1
38
40
29
45020037
บ้านหนองเปลือยตาแสง
39
5
2
2
6
5
3
28
32
26
45020038
บ้านหัวดอนชาด
88
4
6
3
15
8
6
69
74
64
45020039
บ้านตลาดไชย
47
11
7
5
4
4
2
32
36
28
45020040
บ้านฝาง
78
6
3
2
11
13
4
61
62
51
45020041
เมืองบัววิทยาคาร
178
14
11
6
34
16
13
130
151
122
45020042
บ้านหัวดงกำแพง
86
8
30
6
17
4
2
61
52
42
45020043
บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
120
12
6
4
18
16
6
90
98
78
45020044
วัดบ้านโพนเงิน
42
1
0
0
4
3
2
37
39
36
45020045
บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
154
12
4
4
23
21
11
119
129
109
45020046
สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
282
38
12
9
42
36
20
202
234
183
45020047
บ้านจานทุ่งโนนสังข์
91
7
6
3
13
12
7
71
73
63
45020048
บ้านหัวหนองตาด
38
6
3
3
5
8
4
27
27
23
45020049
บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
160
6
9
3
41
36
16
113
115
87
45020050
บ้านหนองช้าง
60
9
3
3
7
10
5
44
47
39
45020051
บ้านเหนือ
36
2
2
0
7
5
4
27
29
24
45020052
บ้านสิงห์ไคล
42
2
0
0
9
6
5
31
36
30
45020053
บ้านอี่เม้ง
79
4
4
2
26
13
10
49
62
45
45020054
ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
185
11
7
3
28
28
11
146
150
125
45020055
บ้านโพนสะอาด
96
17
5
5
18
13
10
61
78
58
45020056
บ้านหนองสังข์
10
1
0
0
2
1
1
7
9
7
45020057
ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
271
29
15
8
38
35
21
204
221
183
45020058
บ้านคุยผงดงน้อย
92
9
7
2
22
15
9
61
70
50
45020059
บ้านดอนดู่เหล่าเสือ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45020060
บ้านขี้เหล็ก
122
13
8
3
23
29
16
86
85
68
45020061
บ้านพิลา
16
3
1
1
2
1
1
11
14
11
45020062
บ้านนาแค
44
0
1
0
16
8
5
28
35
24
45020063
บ้านโพนทอง
68
10
4
4
7
12
6
51
52
45
45020064
บ้านขามป้อม
60
3
2
1
15
12
9
42
46
38
45020065
บ้านม่วง
166
30
21
16
20
28
11
116
117
94
45020066
บ้านค้อแสนสี
38
0
0
0
9
19
6
29
19
16
45020067
บ้านตาจ่อยหนองสระ
118
13
9
4
22
18
7
83
91
67
45020068
บ้านหนองคูโคกเพ็ก
76
9
2
1
11
16
8
56
58
47
45020069
บ้านโพนงาม
100
6
4
1
17
10
6
77
86
71
45020070
บ้านโนนสะอาดหนองแต้
50
16
8
7
4
2
2
30
40
29
45020071
บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
98
8
3
2
20
16
11
70
79
64
45020072
บ้านโนนจาน
52
0
2
0
24
8
6
28
42
24
45020073
บ้านโนนสวรรค์
207
10
10
4
48
22
14
149
175
135
45020074
บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
92
7
17
4
7
6
1
78
69
61
45020075
บ้านน้ำคำ
80
22
31
17
2
0
0
56
49
42
45020076
บ้านหัวช้างเลิงแก
70
10
2
2
16
15
8
44
53
38
45020077
บ้านส้มโฮง
38
6
1
1
7
3
2
25
34
24
45020078
บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
4
0
0
0
1
2
1
3
2
2
45020079
บ้านหนองขาม
51
2
1
1
16
9
8
33
41
32
45020080
บ้านดงช้าง
76
8
4
3
16
17
6
52
55
40
45020081
เมืองปทุมรัตต์
458
26
37
13
100
68
41
332
353
283
45020082
บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
74
9
8
4
22
14
11
43
52
36
45020083
ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
220
12
7
2
42
20
14
166
193
155
45020084
บ้านหนองบึง
35
11
5
5
5
4
2
19
26
17
45020085
บ้านจานใต้
67
8
1
0
5
8
2
54
58
47
45020086
บ้านโคกก่อง
43
7
3
2
10
9
6
26
31
22
45020087
บ้านโพธิ์น้อย
91
7
8
4
21
8
6
63
75
57
45020088
บ้านโพนสูง
78
7
6
5
13
5
3
58
67
55
45020089
บ้านสระบัว
167
9
8
2
40
35
19
118
124
96
45020090
บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
30
2
5
2
6
3
3
22
22
19
45020091
บ้านเขวาโคกสวายโดด
125
15
6
5
29
27
10
81
92
63
45020092
บ้านเขวาทุ่ง
47
3
5
3
8
9
4
36
33
29
45020093
บ้านภูดิน
49
3
2
1
14
2
2
32
45
31
45020094
บ้านบัวขาว
71
11
5
3
19
22
15
41
44
34
45020095
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
139
14
14
9
28
23
14
97
102
83
45020096
ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
193
22
9
6
38
31
22
133
153
121
45020097
บ้านดู่ฝายใหญ่
114
9
6
3
27
25
16
78
83
66
45020098
บ้านสวนปอ
67
3
2
2
28
26
18
36
39
28
45020099
บ้านสำราญหนองบาก
58
14
9
7
6
3
1
38
46
34
45020100
บ้านโคกกลาง
55
10
7
4
10
5
5
35
43
32
45020101
ประสิทธาราม
9
0
1
0
0
1
0
9
7
7
45020102
บ้านดงมัน
56
10
5
3
8
13
6
38
38
29
45020103
บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
112
7
4
1
27
25
15
78
83
65
45020104
บ้านคูฟ้า
72
5
4
2
18
14
9
49
54
42
45020105
ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
132
13
3
1
29
19
11
90
110
80
45020106
คำไฮสำโรงวิทยาคาร
116
15
10
6
16
9
3
85
97
75
45020107
บ้านนางเตี้ยไศลทอง
45
9
2
2
9
5
5
27
38
27
45020108
บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
51
6
2
2
9
11
4
36
38
29
45020109
บ้านดอนคำ
16
6
4
4
1
2
0
9
10
7
45020110
บ้านโนนศิลา
8
0
1
0
0
1
0
8
6
6
45020111
โนนไทยวิทยาคาร
78
11
4
1
11
21
7
56
53
40
45020112
ไตรราษฎร์วิทยา
3
0
0
0
2
3
2
1
0
0
45020113
บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
20
3
1
1
3
4
2
14
15
12
45020114
บ้านคำแดง
14
2
2
2
0
1
0
12
11
11
45020115
บ้านหนองฟ้า
34
9
3
3
10
3
2
15
28
14
45020116
บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
177
25
11
7
29
23
12
123
143
108
45020117
บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
92
21
5
4
14
8
5
57
79
53
45020118
บ้านชาติ
57
3
4
3
6
10
5
48
43
42
45020119
บ้านโนนม่วง
31
7
3
2
5
2
2
19
26
18
45020120
บ้านโนนจิกหนองคู
46
5
1
0
14
10
6
27
35
22
45020121
บ้านคำพระ
48
2
1
1
10
16
7
36
31
27
45020122
นานวลราษฎร์นิยม
103
31
27
22
21
10
4
51
66
42
45020123
อนุบาลเมืองพนมไพร
1,017
78
36
24
228
219
130
711
762
612
45020124
บ้านดอนเจริญ
86
8
8
6
14
10
9
64
68
61
45020125
บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
50
2
14
0
11
10
9
37
26
22
45020126
ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)
57
4
7
2
8
5
3
45
45
38
45020127
ปัญจคามประชาสรรค์
200
20
6
6
35
32
18
145
162
131
45020128
บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
113
20
8
4
17
13
6
76
92
65
45020129
บ้านดอนบ่อดอนแฮด
64
3
4
1
11
12
8
50
48
43
45020130
บ้านหนองเหล็ก
65
4
2
1
9
10
3
52
53
44
45020131
บ้านบัวงาม
19
2
2
1
3
0
0
14
17
13
45020132
บ้านโพธิ์ใหญ่
240
9
5
2
47
38
25
184
197
168
45020133
ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
109
14
4
1
17
8
4
78
97
71
45020134
หนองกุงวิทยา
98
22
12
8
10
16
3
66
70
53
45020135
บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
55
4
4
2
11
7
3
40
44
35
45020136
บ้านหัวหนองกุดหลด
36
4
0
0
6
4
2
26
32
24
45020137
บ้านสมสะอาด
44
1
3
0
10
12
6
33
29
24
45020138
วารีสวัสดิ์วิทยา
136
20
15
8
26
24
12
90
97
71
45020139
ดอนดู่ดอนเจริญ
35
1
0
0
11
11
7
23
24
19
45020140
บ้านสระแก้วเจริญศิลป์
95
12
4
3
15
20
6
68
71
53
45020141
บ้านโนนทรายสระทอง
57
4
20
4
2
11
0
51
26
25
45020142
บ้านโพธิ์น้อย
27
1
0
0
6
3
3
20
24
20
45020143
บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
178
28
16
11
29
25
14
121
137
105
45020144
บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
92
9
5
2
15
14
10
68
73
61
45020145
บ้านดอนแดง
67
11
6
3
7
5
2
49
56
43
45020146
บ้านท่าลาดวารีวิทยา
170
22
8
6
19
19
10
129
143
118
45020147
บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
35
5
7
4
5
3
3
25
25
22
45020148
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
53
11
4
4
10
4
3
32
45
31
45020149
บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
48
8
0
0
9
4
2
31
44
29
45020150
บ้านหัวนา
141
22
13
5
20
9
4
99
119
86
45020151
บ้านหนองทัพไทย
96
12
4
1
16
14
10
68
78
61
45020152
เมืองจำปาขัน
248
25
13
7
37
31
18
186
204
167
45020153
บ่อพันขันวิทยา
136
11
8
5
22
20
11
103
108
91
45020154
บ้านปลาค้าว
46
4
3
2
3
2
1
39
41
37
45020155
บ้านหญ้าหน่อง
18
2
0
0
1
2
0
15
16
13
45020156
บ้านหนองบั่ววิทยา
75
9
3
2
12
7
4
54
65
50
45020157
บ้านแดง
87
17
8
4
12
19
9
58
60
44
45020158
บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
235
21
8
6
45
42
24
169
185
149
45020159
บ้านค้อโนนสว่าง
118
8
6
3
13
9
5
97
103
90
45020160
บ้านยางเลิง
70
3
8
1
15
17
10
52
45
38
45020161
บ้านหมอตา
88
6
3
2
17
18
10
65
67
56
45020162
บ้านดอกไม้
43
2
8
1
11
3
3
30
32
23
45020163
บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
88
11
2
1
16
19
12
61
67
53
45020164
บ้านภูงา
18
0
3
0
4
0
0
14
15
12
45020165
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
273
40
22
15
40
35
23
193
216
174
45020166
บ้านฮ่องสังข์
153
15
3
1
22
30
10
116
120
94
45020167
บ้านสาหร่าย
134
11
8
5
24
21
8
99
105
83
45020168
บ้านดอนแคน
15
1
1
1
4
4
4
10
10
10
45020169
บ้านโนนตาด
75
6
9
4
9
13
6
60
53
48
45020170
เมืองทุ่งวิทยา
234
24
24
10
28
32
8
182
178
144
45020171
ทุ่งศรีเมืองวิทยา
131
11
2
2
23
24
13
97
105
86
45020172
โพนขวาวพิทยาคม
92
6
4
3
13
11
7
73
77
68
45020173
หว่านท่าสมอวิทยา
91
15
5
1
10
12
5
66
74
55
45020174
บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
179
24
13
9
29
21
11
126
145
112
45020175
บ้านร้านหญ้า
62
5
2
0
7
6
2
50
54
44
45020176
บ้านโพนเดื่อ
52
7
3
1
12
13
4
33
36
22
45020177
บ้านสระโพนทอง
133
13
6
5
24
38
14
96
89
72
45020178
บ้านคูดินทราย
157
13
8
7
41
33
22
103
116
91
45020179
บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
222
10
6
2
46
63
27
166
153
126
45020180
บ้านเม็กหางเหย
22
3
1
1
3
1
1
16
20
16
45020181
บ้านนา
103
6
10
4
20
16
8
77
77
63
45020182
บ้านงูเหลือม
74
3
5
3
11
13
5
60
56
50
45020183
ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
73
6
1
0
18
11
5
49
61
42
45020184
บ้านโพนยานาง
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
45020185
บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
73
0
5
0
14
3
3
59
65
54
45020186
หนองบัวคุรุประชาสรรค์
135
13
9
7
23
16
8
99
110
89
45020187
ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
85
5
6
2
12
11
5
68
68
58
45020188
น้ำคำใหญ่วิทยา
258
0
1
0
49
25
13
209
232
196
45020189
ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
125
16
8
3
27
15
10
82
102
72
45020190
บ้านหนองยางหนองไผ่
73
22
15
10
4
4
3
47
54
41
45020191
บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
62
7
0
0
6
12
1
49
50
38
45020192
บ้านเหล่าติ้ว
139
13
3
3
15
25
7
111
111
93
45020193
บ้านมหิงษาราม
57
19
22
18
6
5
4
32
30
27
45020194
ห้วยหินลาด
65
17
12
7
9
8
5
39
45
31
45020195
บ้านยางเครือด่านน้อย
122
14
7
1
21
11
6
87
104
76
45020196
เมืองอารัมย์
34
1
6
1
5
5
3
28
23
21
45020198
ดอนยางดอนสังข์วิทยา
45
10
3
2
9
7
6
26
35
24
45020199
บ้านโพนครกน้อย
30
1
2
1
7
2
1
22
26
20
45020200
เมืองสุวรรณภูมิ
758
58
27
13
185
154
89
515
577
436
45020201
ดอนแฮดวิทยา
5
0
0
0
1
1
1
4
4
4
45020202
โสภาพพิทยาภรณ์
191
16
10
5
35
22
12
140
159
125
45020204
บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
45020206
หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
54
8
17
5
6
1
1
40
36
28
45020207
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
1,255
5
7
1
122
262
82
1,128
986
942
45020208
บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
72
16
13
6
9
5
4
47
54
39
45020209
บ้านหนองแวง
65
9
5
4
13
10
8
43
50
40
45020210
จตุคามวิทยา
78
11
5
3
8
7
1
59
66
51
45020211
บ้านขี้เหล็ก
52
4
4
1
9
6
4
39
42
34
45020212
บ้านหนองแล้ง
194
21
7
6
27
17
9
146
170
137
45020213
บ้านน้ำคำน้อย
72
5
8
4
11
6
4
56
58
50
45020214
บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
134
7
3
1
28
24
12
99
107
85
45020215
บ้านหัวช้าง
97
7
7
5
19
16
11
71
74
64
45020216
บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
157
20
14
10
25
19
9
112
124
98
45020217
บ้านโคกสำโรง
85
5
2
2
15
14
6
65
69
57
45020218
หัวโทนมิตรภาพที่165ฯ
133
17
4
3
26
22
10
90
107
77
45020219
ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
101
14
8
7
20
15
7
67
78
58
45020220
บ้านสองชั้น
89
16
6
4
16
11
7
57
72
52
45020221
บ้านส้มโฮง
49
8
6
4
10
3
1
31
40
27
45020222
บ้านโพนดวน
81
8
4
3
14
13
9
59
64
54
45020224
บ้านโพนพอุง
88
5
6
2
10
8
6
73
74
67
45020225
บ้านหินกอง
78
8
3
1
19
21
9
51
54
38
45020226
บ้านเล้าข้าว
53
6
3
3
14
7
6
33
43
32
45020227
บ้านขัดเค้า
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
45020228
บ้านตังหมอง
45
6
1
1
9
6
5
30
38
29
45020229
บ้านหนองอีเข็ม
55
6
1
1
8
11
6
41
43
36
45020230
บ้านหัวนา
71
1
2
0
11
15
7
59
54
49
45020231
บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
48
8
7
3
4
6
2
36
35
28
45020232
บ้านเหล่าหัวภู
19
2
1
1
5
3
2
12
15
11
45020233
บัวสูงบัวเงินวิทยา
53
2
3
0
11
6
3
40
44
34
45020234
หนองยางวิทยาคม
122
13
6
5
23
15
7
86
101
78
45020235
บ้านสูงยาง
60
4
3
2
14
17
10
42
40
34
45020236
บ้านคูเมือง
127
9
6
5
32
17
12
86
104
80
45020237
บ้านป่าดวนพังหาด
44
2
5
1
12
8
6
30
31
24
45020238
ดงเกลือวิทยา
62
3
3
1
14
12
8
45
47
39
45020239
บ้านเมืองสรวง
150
15
1
1
33
27
18
102
122
93
45020240
ชุมชนบ้านผำ
230
12
4
2
56
55
32
162
171
138
45020241
บ้านเหล่าฮก
114
7
3
3
23
41
18
84
70
63
45020242
บ้านป่ายางวนาทิพย์
54
8
15
7
1
7
0
45
32
30
45020243
บ้านหนองผือโนนค้อ
32
2
1
0
10
7
6
20
24
18
45020244
บ้านข่อย
150
10
6
5
34
23
17
106
121
99
45020245
หนองหินใหญ่วิทยา
165
11
5
2
44
28
20
110
132
99
45020246
บ้านหนองหินน้อย
21
1
2
1
5
4
4
15
15
14
45020247
ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
186
19
5
3
25
20
10
142
161
130
45020248
บ้านโพนทอง
90
4
5
1
14
10
4
72
75
62
45020249
บ้านหนองพลับ
47
4
2
1
11
9
6
32
36
28
45020251
เมืองโพนทราย
204
18
20
7
42
31
20
144
153
120
45020252
หนองบัวประชาสรรค์
208
12
10
3
39
29
15
157
169
136
45020253
บ้านหนองสรวงหนองซำ
37
5
2
0
1
4
0
31
31
25
45020254
บ้านหนองยาง
104
17
3
2
22
21
10
65
80
54
45020255
บ้านดอนหม่วย
14
0
0
0
2
0
0
12
14
12
45020256
ยางคำวิทยา
223
32
9
5
31
32
11
160
182
140
45020257
บ้านเหล่าข้าว
125
8
6
2
17
9
5
100
110
92
45020258
บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
65
11
3
3
10
5
3
44
57
42
45020259
บ้านสว่าง
123
6
1
0
25
31
16
92
91
76
45020260
บ้านดอนขาม
53
4
3
2
10
6
4
39
44
36
45020261
สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
55
2
7
2
15
9
7
38
39
31
45020262
บ้านโพนดวนสาวเอ้
120
17
10
7
19
18
11
84
92
74
45020263
บ้านดงหมากไฟ
180
16
10
5
26
20
14
138
150
127
45020264
บ้านหัวดง
89
16
3
2
8
10
5
65
76
59
45020265
สามขาพิทยาคม
362
32
28
16
65
56
35
265
278
233
45020266
ชุมชนบ้านหมากยาง
80
8
2
2
21
13
9
51
65
47
45020267
บ้านขี้เหล็ก
92
8
3
1
9
13
3
75
76
63
45020268
บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
139
19
6
5
24
26
13
96
107
82
45020269
บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
104
16
18
13
20
18
11
68
68
57
45020270
บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
5
0
0
0
3
1
1
2
4
2
45020271
บ้านหัวนา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45020272
บ้านกุดเขียว
42
6
3
2
8
5
5
28
34
27
45020273
ชีโหล่นวิทยา
237
24
8
6
46
27
14
167
202
153
45020274
บ้านแจ้ง
126
8
6
4
24
19
5
94
101
78
45020275
บ้านท่าค้อ
57
12
6
5
7
2
1
38
49
36
45020276
บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
15
1
0
0
1
1
0
13
14
12
45020277
บ้านสำโรง
23
2
1
1
3
4
1
18
18
15
45020278
บ้านหว่านไฟ
104
12
3
1
24
15
13
68
86
64
45020279
บ้านลิ้นฟ้า
67
5
5
3
16
10
8
46
52
42
45020280
บ้านดู่
83
15
12
9
18
6
4
50
65
46
45020281
บ้านดงเมืองจอก
153
11
5
2
24
26
12
118
122
101
45020282
บ้านธาตุสามัคคี
30
5
2
1
2
6
2
23
22
18
45020283
บ้านโนนวิทยาพัฒน์
90
9
6
2
11
7
4
70
77
63
45020284
บ้านกอก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45020285
บ้านดงบัง
71
23
23
22
1
7
0
47
41
39
45020286
บ้านเหล่าบากสามัคคี
36
6
4
1
5
3
2
25
29
21
45020287
ชุมชนบ้านโพนเมือง
240
49
18
14
26
8
4
165
214
157
45020288
บ้านน้ำคำ
31
8
8
6
4
2
1
19
21
17
45020289
ชุมชนดงสว่างหนองแซง
44
4
3
3
9
7
5
31
34
29
45020291
บ้านแวงวังเซียม
66
18
11
9
9
7
5
39
48
35
45020292
บ้านหนองฮาง
220
24
11
7
50
51
25
146
158
121
45020293
บ้านเป้า
58
12
9
5
7
5
3
39
44
33
45020294
บ้านเมืองคลอง
93
9
14
4
23
8
7
61
71
50
45020295
หนองขามวิทยา
178
13
12
5
58
24
18
107
142
94
45020296
บ้านขุมเงิน
11
3
1
1
0
1
0
8
9
7
45020297
บ้านหนองบัว
174
19
10
7
21
23
13
134
141
121
45020298
บ้านหนองเรือ
46
3
3
2
2
3
1
41
40
38
45020299
บ้านแขม
92
2
0
0
15
20
10
75
72
65
45020300
บ้านมะกอก
180
11
16
3
64
30
21
105
134
83
45020301
บ้านทองหลาง
49
1
4
0
17
6
3
31
39
24
45020302
บ้านหนองยาง
17
5
4
2
1
1
0
11
12
8
45020303
บ้านกระจายเหล่าสูง
42
5
4
2
12
7
6
25
31
22
45020304
บ้านหนองหัวคน
84
13
17
8
14
3
1
57
64
47
45020305
บ้านสีสวาดเล็บขาว
69
16
4
4
10
9
6
43
56
40
45020306
บ้านหนองหมื่นถ่าน
51
1
1
0
10
7
4
40
43
36
45020307
บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
57
11
7
6
10
11
7
36
39
31
45020308
บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
84
3
2
2
15
17
11
66
65
60
45020309
บ้านโนนแฮด
27
4
1
0
4
2
2
19
24
18
45020310
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
227
9
14
6
36
38
20
182
175
156
45020311
จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
58
7
0
0
10
8
7
41
50
40
45020312
บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
58
7
0
0
12
12
7
39
46
34
45020313
บ้านโหรา
64
4
4
2
12
7
6
48
53
45
45020314
บ้านหนองหว้า
48
4
0
0
5
8
4
39
40
35
45020315
บ้านหนองนาหล้า
51
14
2
2
5
10
2
32
39
24
45020316
บ้านหนองย่างงัว
85
8
4
3
10
14
5
67
67
57
45020317
บ้านน้ำเงิน
6
0
0
0
2
1
1
4
5
4
45020318
บ้านแคน(วันครู 2503)
279
33
24
16
53
40
22
193
215
168
45020319
บ้านศาลา
5
0
0
0
3
4
3
2
1
1
45020320
เมืองอาจสามารถ
950
83
87
32
207
153
89
660
710
546
45020321
บ้านส่องอนามัย
70
14
5
4
16
10
7
40
55
36
45020322
บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
29
3
0
0
6
7
5
20
22
18
45020323
บ้านสำราญ
78
2
2
1
14
4
2
62
72
59
45020324
ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
192
23
4
4
39
31
17
130
157
116
45020325
บ้านบุ่งเบา
36
4
1
0
7
5
4
25
30
23
45020326
บ้านหนองจาน
98
22
11
7
12
5
4
64
82
60
45020327
บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
56
4
4
1
6
15
4
46
37
32
45020328
บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
59
10
7
4
0
4
0
49
48
42
45020329
บ้านธาตุจอมศรี
105
6
2
1
14
12
7
85
91
79
45020330
บ้านวารีสีสุก
54
6
1
1
6
15
3
42
38
30
45020331
บ้านหนองไศล
135
17
20
11
23
22
11
95
93
75
45020332
บ้านขมิ้น
5
0
0
0
1
1
1
4
4
4
45020333
บ้านดงเย็น
83
13
4
2
11
10
4
59
69
51
45020334
บ้านกอกแก้ว
118
16
2
1
22
17
12
80
99
74
45020335
บ้านเด่นราษฎร์
181
21
9
6
29
24
12
131
148
116
45020336
บ้านหนองคูณ
154
16
9
5
16
24
8
122
121
102
45020337
สาวแหวิทยา
181
17
9
4
36
24
16
128
148
115
45020338
บ้านดอนแดง
16
0
2
0
3
5
2
13
9
9
45020339
ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
128
9
7
5
29
28
14
90
93
74
45020340
ขวาวคุรุประชาสรรค์
54
3
2
1
14
9
7
37
43
34
45020341
ดอนกลอยวิทยาคาร
153
21
8
6
30
12
11
102
133
99