ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
ผู้ให้บริการ
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าเช่า/เดือน
Network LAN
Network WiFi
UniNet
1
45020001
บ้านหนองอ่างดอกรัก
3BB
Fiber
100/30
ปกติ
1,893.90
2
45020002
บ้านฮ่องทราย
3BB
ระบบ wi net
1024
ดี
1000
3
45020003
บ้านไทรทอง
4
45020004
หนองพระบางตลาดม่วง
5
45020005
บ้านหนองสระหงส์
3BB
รายเดือน
30
ปกติ
600
6
45020006
บ้านกู่กาสิงห์
truemore
fiber optic
200
ใช้ได้
2000
7
45020007
จตุรคามพัฒนา
3 BB 3 คู่สาย
Optical Fiber Cable
1000/1000
ใช้ได้ดี
4000
8
45020009
บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
3BB
ADSL
1.19/0.31
พอใช้
1284
9
45020010
บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
-
-
-
-
-
10
45020011
เมืองเกษตรวิสัย
3BB
Fiber Optic
665600
พอใช้ได้
1498
11
45020012
วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
TOT
ใยแก้วนำแสง
20Mbps
ดี
1200 บาท
12
45020013
บ้านป่ายาง
TrueMove
-
2Mbps
พอใช้
203.30
13
45020014
บ้านหนองแวง
-
-
-
-
-
14
45020015
บ้านดงครั่งน้อย
3BB
fiber oftic
100
ดี
700
15
45020016
ทุ่งกุลาประชารัฐ
CAT
Fiber
100
จัดการเรียน/บริหารจัดการ
990
16
45020017
บ้านโพนแท่น
3BB
ADSL
30720
ใช้งานได้
631.30
17
45020018
บ้านแสนสี
cat-telecom
รายเดือน
300/300Mbts
ปกติ
1,059.30
18
45020019
วัดแจ่มอารมณ์
cat
adsl
300
ดี
2000
19
45020020
บ้านโพนเงินโพนทอง
20
45020021
บ้านดงครั่งใหญ่
เอกชน
ดาวเทียม
1024
ใช้งานได้ดี
1500
21
45020022
บ้านนกเหาะ
22
45020023
บ้านโพนทัน
23
45020024
บ้านโพนหิน
ผู้ให้บริการเอกชน
เสาสัญญาณ
1024kbps
พอใช้ได้แต่ยังมีขาดสัญญาณบางช่วง
1500
24
45020025
บ้านหนองไผ่ลุ่ม
25
45020026
บ้านเขวาหรดี
TOT
fiber
50/15
ปกติ
799
26
45020027
บ้านเขวาตะคลอง
ทีโอที
DSL
150
ใช้งานปกติ
630
27
45020028
ชีโนวาทธำรง
28
45020029
บ้านโนนจาน
3BB
Fiber Optic
50/10
ใช้งานได้ดี
631.30
29
45020030
บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
CAT
ADSL
ใช้งานได้ดี
800
30
45020031
บ้านน้ำอ้อม
TOT
Fiber
175/80
ใช้งานได้ดี
1808.30
31
45020032
ไตรคามสามัคคี
32
45020033
บ้านผำโนนสว่าง
3ฺฺBB
100/30 Mbps
ดี
700
33
45020034
คุรุราษฎร์สามัคคี
3BB
Fiber
200/200
ใช้ได้ดี
749
34
45020036
บ้านหนองกุง
tot
wi net
10 mbps
พอใช้
631
35
45020037
บ้านหนองเปลือยตาแสง
cat
ดาวเทียม
10
ใช้การไม่ได้
0
36
45020038
บ้านหัวดอนชาด
TOT
LAN
100/50*2
ดี
1498
37
45020039
บ้านตลาดไชย
tot
ไฟเบอร์ ออฟติค
100
ดี
749
38
45020040
บ้านฝาง
39
45020041
เมืองบัววิทยาคาร
3BB
Fiber Optic
100/50
ดี
2,525.20
40
45020042
บ้านหัวดงกำแพง
3BB
ระบบ VDSL
50/30
ดี
749
41
45020043
บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
tot
fiber optic
100
ใช้งานได้ปกติ
749
42
45020044
วัดบ้านโพนเงิน
3bb
fiber optic
100
ใช้งานได้ปกติ
ึ749
43
45020045
บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
อื่นๆ
ระบบดาวเทียม
3Mbps
พอใช้
0
44
45020046
สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
3BB
Adsl
40Mbps
ดี
631
45
45020047
บ้านจานทุ่งโนนสังข์
46
45020048
บ้านหัวหนองตาด
3BB
-
20
-
749
47
45020049
บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
กศท โทรคมนาคม
wifi Net
300 Mbps
ใช้งานได้ดี
2000
48
45020050
บ้านหนองช้าง
3BB
Fiberoptic
200
พอใช้
749
49
45020051
บ้านเหนือ
50
45020052
บ้านสิงห์ไคล
tot
100
749
51
45020053
บ้านอี่เม้ง
TOT
100
พอใช้
749
52
45020054
ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
3ฺBB
fiber optic
10240
ดี
800
53
45020055
บ้านโพนสะอาด
TOT
Fiber
100/100
ใช้ได้ดี
524.30
54
45020056
บ้านหนองสังข์
CAT
Wi-Fi ระยะไกล
20/10
ดีมาก
631.30
55
45020057
ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
3BB
FTTX
200/200
ใช้งานได้ดี
1916
56
45020058
บ้านคุยผงดงน้อย
CAT
100/100
ใช้งานได้ดี
631.30
57
45020059
บ้านดอนดู่เหล่าเสือ
58
45020060
บ้านขี้เหล็ก
-
-
-
-
-
59
45020061
บ้านพิลา
3bb
ANSD
30
ปกติ
631
60
45020062
บ้านนาแค
TOT
4
ใช้งานปกติ
631.30
61
45020063
บ้านโพนทอง
3BB
100M/30M
ปกติ
749.00
62
45020064
บ้านขามป้อม
เอกชน
wifi/ฮอตสปอต
100
ใช้การได้ดี ถ้าชำระค่าบริการ
750
63
45020065
บ้านม่วง
3BB
Wireless LAN
500
แรง
1,284
64
45020066
บ้านค้อแสนสี
cat
wi net
8
ใช้งานได้ดี
550
65
45020067
บ้านตาจ่อยหนองสระ
3bb
50 mbps
ดี
1381
66
45020068
บ้านหนองคูโคกเพ็ก
หจก.ธัญวรัตน์ เน็ตเวิร์ค
fiber oftic 1port
Down Load 50 Mbps Upload 20 Mbps
ใช้งานได้ดี
750 บาท ต่อเดือน
67
45020069
บ้านโพนงาม
3BB
VDSL
30/100
ใช้ได้
631.30
68
45020070
บ้านโนนสะอาดหนองแต้
3BB
Fiber Oftic
300 Mbps
ดีมาก
749
69
45020071
บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
70
45020072
บ้านโนนจาน
-
-
-
-
-
71
45020073
บ้านโนนสวรรค์
true
fiber
100
ใช้งานได้
สพฐจ่าย
72
45020074
บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง
TOT
ADSL
2
ได้ดี
1200
73
45020075
บ้านน้ำคำ
tot
ADSL
1024
พอใช้
700
74
45020076
บ้านหัวช้างเลิงแก
3bb
-
100/100
เปิดใช้งาน
1380.30/ดือน
75
45020077
บ้านส้มโฮง
3BB
เอกชน
100/30
ใช้ได้ดี
ึ749
76
45020078
บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
TOT
เอกชน
50/20
ใช้ได้ดี
631
77
45020079
บ้านหนองขาม
อื่นๆ
WiFi
10
เนทช้า หลุดบ่อย
550
78
45020080
บ้านดงช้าง
True visions
จานดาวเทียม
100
ดี
1000
79
45020081
เมืองปทุมรัตต์
3ฺฺBB
Fiber obtic
100/30
ดี
2247
80
45020082
บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
CAT
-
12,288
ใช้งานได้ดี
750
81
45020083
ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
3bb
fiber optic
1000/100
ปกติ
999
82
45020084
บ้านหนองบึง
3BB
adsl
30/10
.ปกติ
631.30
83
45020085
บ้านจานใต้
CAT
ระบบgครือข่ายไร้สาย
50
ดี
952.30
84
45020086
บ้านโคกก่อง
3BB
iะบบเครือข่ายไร้สาย
ดี
1,262.50
85
45020087
บ้านโพธิ์น้อย
True
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
30mbps
ใช้งานได้ดี
โครงการโณงเรียนประชารัฐ
86
45020088
บ้านโพนสูง
3bb
ADSL
30 mbps
ใช้งานได้ดี
800
87
45020089
บ้านสระบัว
88
45020090
บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
89
45020091
บ้านเขวาโคกสวายโดด
3bb
fiber optic
100
ใช้งาน
963
90
45020092
บ้านเขวาทุ่ง
3bb
-
30/10
ดี
ุ631.30
91
45020093
บ้านภูดิน
3ิฺฺBB
ิิWIFI
50/30
ใช้ได้
749
92
45020094
บ้านบัวขาว
tot
คู่สาย
10m
ดี
ุ631.30
93
45020095
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
3BB
ไร้สาย
100/30
ใช้งานได้ดี
749
94
45020096
ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
3BB
-
100/100
-
1262.60
95
45020097
บ้านดู่ฝายใหญ่
3bb
สาย
100Mbps
พอใช้
2000
96
45020098
บ้านสวนปอ
cat
50
1500
97
45020099
บ้านสำราญหนองบาก
98
45020100
บ้านโคกกลาง
3BB
30/50
631
99
45020101
ประสิทธาราม
-
-
-
-
-
100
45020102
บ้านดงมัน
3ฺฺBB
Fiber (wifi)
100/30
ดี
749 บาท
101
45020103
บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
102
45020104
บ้านคูฟ้า
True
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
100
ใช้งานได้
103
45020105
ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
tru
Fiber optic
100
ใช้ได้ดี
0
104
45020106
คำไฮสำโรงวิทยาคาร
105
45020107
บ้านนางเตี้ยไศลทอง
3BB
Fiber
200/50
ดี
1,498
106
45020108
บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
TOT
Fiber
50/20
ช้า
900
107
45020109
บ้านดอนคำ
0
0
0
0
0
108
45020110
บ้านโนนศิลา
3BB
Fiber
100/30
ดี
749
109
45020111
โนนไทยวิทยาคาร
-
-
-
-
-
110
45020112
ไตรราษฎร์วิทยา
111
45020113
บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
112
45020114
บ้านคำแดง
113
45020115
บ้านหนองฟ้า
ทรู อินเทอร์เน็ต คอเปเรชั้น
ไฟเบอร์
200/100
ปกติ
0
114
45020116
บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
3BB
100
ดี
1248
115
45020117
บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
116
45020118
บ้านชาติ
True
fiber
200/100
ใช้ได้ดี
-
117
45020119
บ้านโนนม่วง
True
-
200/100
-
-
118
45020120
บ้านโนนจิกหนองคู
True
fiber Optic
200/100
ใช้ได้ดี
119
45020121
บ้านคำพระ
-
-
-
-
-
120
45020122
บ้านนานวลราษฎร์นิยม
121
45020123
อนุบาลเมืองพนมไพร
3BB
fiber
100/50
ปกติ
5,243
122
45020124
บ้านดอนเจริญ
tot
ระบบ ADSL
1024
พอใช้
-
123
45020125
บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
124
45020126
ดอนเสาโฮง
TOT
รายเดือน
30
ดี
1123.50
125
45020127
ปัญจคามประชาสรรค์
3db
800
ดี
1380
126
45020128
บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
cat telecom
wifi
6144
ใช้งานได้ดี
300 บาท
127
45020129
บ้านดอนบ่อดอนแฮด
true
เอกชน
50/100
ดี
128
45020130
บ้านหนองเหล็ก
3BB
adsl
100mbps
.ใช้งานได้ดี
631
129
45020131
บ้านบัวงาม
3BB
LDSL
100/30
ใช้ได้
749
130
45020132
บ้านโพธิ์ใหญ่
3BB
FTTx
1000/300
ปกติ
1,893.90 (3 วงจร)
131
45020133
ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
True Internet
Fiber Optic
200
ใช้ได้
สพฐ.เหมาจ่าย
132
45020134
หนองกุงวิทยา
3BB
VDSL
30/10
ใช้ได้
ุ631.30
133
45020135
บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
3BB
Fiber
100/30
ใช้งานได้ปกติ
749
134
45020136
บ้านหัวหนองกุดหลด
135
45020137
บ้านสมสะอาด
3BB
VDSL
300
ใช้งานได้พอใช้
629
136
45020138
บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
TOT
ระบบ ADSL
10240
ใช้งานได้ดี
588.5
137
45020139
ดอนดู่ดอนเจริญ
TOT
สายใยแก้วนำแสง(Fiber Obtic)
100/50
ใช้งานได้ดี
749
138
45020140
บ้านสระแก้ว
139
45020141
บ้านโนนทรายสระทอง
true
150/50
พอใช้
งบ สพฐ. (ฟรี)
140
45020142
บ้านโพธิ์น้อย
141
45020143
บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
3BB
Fiber Optic
1 Gbps/500 M
ดี
1498 บาท
142
45020144
บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
3bb
รายเดือน
150/50
ปกติ
749
143
45020145
บ้านดอนแดง
-
-
-
-
-
144
45020146
บ้านท่าลาดวารีวิทยา
145
45020147
บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
True
VDSL
200/100
ใช้งานได้ดี
900.00 บาท
146
45020148
ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
147
45020149
บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
148
45020150
บ้านหัวนา
149
45020151
บ้านหนองทัพไทย
150
45020152
เมืองจำปาขัน
3BB
Fiber
500/300
ได้
963
151
45020153
บ่อพันขันวิทยา
3BB
FTTx
100/30
ใช้งานได้ดี
749
152
45020154
บ้านปลาค้าว
3bb
VDSL
50/30
ดี
631.30
153
45020155
บ้านหญ้าหน่อง
3bb
VDSL
100/50
ดี
1262.60
154
45020156
บ้านหนองบั่ววิทยา
3bb
50m
735
155
45020157
บ้านแดง
156
45020158
บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
3BB
ADSL
30 Mbps
ใช้งานได้
639
157
45020159
บ้านค้อโนนสว่าง
3bb
4Mb
ใช้งานได้
790
158
45020160
บ้านยางเลิง
159
45020161
บ้านหมอตา
true
Fiber Optic
200/100
ดี
700
160
45020162
บ้านดอกไม้
161
45020163
บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
TOT
Fiber
50/20
ดี
590
162
45020164
บ้านภูงา
163
45020165
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
true
100
164
45020166
บ้านฮ่องสังข์
165
45020167
บ้านสาหร่าย
3BB
10mbps
740
166
45020168
บ้านดอนแคน
3BB
30/10
631.30
167
45020169
บ้านโนนตาด
TOT
100
ใช้งานได้
1498
168
45020170
เมืองทุ่งวิทยา
169
45020171
ทุ่งศรีเมืองวิทยา
3BB
เสารับสัญญาณ
100/200
ใช้ได้
750
170
45020172
โพนขวาวพิทยาคม
3BB
Fiber optic
10240
ใช้งานได้ดี
-
171
45020173
หว่านท่าสมอวิทยา
กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )
บริการ C internet
30/3
ใช้งานได้
1600 บาท / เดือน
172
45020174
บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
3BB
ไร้สาย
500
ใช้ได้
1284
173
45020175
บ้านร้านหญ้า
3bb
FTTH
51200
ใช้ได้ดี
749
174
45020176
บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
TOT
175
45020177
บ้านสระโพนทอง
3bb
100 Mbps
ดี
800
176
45020178
บ้านคูดินทราย
cat
1
ใช้งานได้ดี
ฟรี
177
45020179
บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
บริษัท ทริปเปิลทรี อินเตอร์เน็ต จำกัด
94.9
ใช้ได้
631.30
178
45020180
บ้านเม็กหางเหย
179
45020181
บ้านนา
true
ระบบ Wi NET
650
180
45020182
บ้านงูเหลือม
ture
ระบบ WiNET
10
321
181
45020183
ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
3BB
Wifi
1MBps
ปกติ
632
182
45020184
บ้านโพนยานาง
3BB
Wifi
1MBps
ปกติ
632
183
45020185
บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
3bb
VDSL
200/200
ใช้ได้ปกติ
749
184
45020186
หนองบัวคุรุประชาสรรค์
-
-
-
-
-
185
45020187
ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
บริษัทกสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT
เสาอากาศ
3mb
ควรปรับปรุง
800-1000
186
45020188
น้ำคำใหญ่วิทยา
187
45020189
ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
3BB
VDSL
50/20
.ใช้งานได้ดี
749
188
45020190
บ้านหนองยางหนองไผ่
3bb
VDSL
100/50
ดี
749
189
45020191
บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
3bb
VDSL
100/30
ดี
749
190
45020192
บ้านเหล่าติ้ว
3bb
Fiber Optic
1000/500
ใช้งานได้ดี
749
191
45020193
บ้านมหิงษาราม
True
0
200/100
0
0
192
45020194
ห้วยหินลาด
3BB
เช่าเอง
1024 Kbps
ใช้งานได้ดี
600
193
45020195
บ้านยางเครือด่านน้อย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
194
45020196
เมืองอารัมย์
195
45020198
ดอนยางดอนสังข์วิทยา
3BB
ADSL
30Mbps
196
45020199
บ้านโพนครกน้อย
true
200/100
ใช้ได้ดี
0
197
45020200
เมืองสุวรรณภูมิ
3 BB
-
20 MB
ใช้ได้ปกติ
1964บาท / เดือน
198
45020202
โสภาพพิทยาภรณ์
3BB
Fiber 1000/Mbps/100Mbps
1000/100
ใช้ได้ดี
2000
199
45020204
บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
200
45020206
หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
CAT
ระบบเครือข่าย
30Mbps
ดี
1059.30
201
45020207
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
TOT
ADSL
4096
ปกติ
700
202
45020208
บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
3BB
10240
630
203
45020209
บ้านหนองแวง
3bb
ระบบเครือข่าย lan
150
ดี
963
204
45020210
จตุคามวิทยา
3bb
สัญญาณ wifi
50 Mbps
ดี
749
205
45020211
บ้านขี้เหล็ก
-
-
-
-
-
206
45020212
บ้านหนองแล้ง
3BB
VDSL
20
ใช้งานได้ดี
749
207
45020213
บ้านน้ำคำน้อย
208
45020214
บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
3BB
VDSL
50/20,30/10
ใช้งานได้ดี
1,381
209
45020215
บ้านหัวช้าง
3bb
ระบบเครือข่าย Lan
50 Mbps
ดี
749
210
45020216
บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
3bb
30
790
211
45020217
บ้านโคกสำโรง
3BB
VDSL
100 Mbps
ใช้งานได้ดี
631 บาท
212
45020218
บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
213
45020219
บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
3bb
wi net
15360
ใช้งานได้ดี
963
214
45020220
บ้านสองชั้น
215
45020221
บ้านส้มโฮง
true
VDSL
50/50
ดีพอสมควร
1498
216
45020222
บ้านโพนดวน
3bb
VDSL
30
ดี
ฟรี
217
45020224
บ้านโพนพอุง
218
45020225
บ้านหินกอง
219
45020226
บ้านเล้าข้าว
3bb
เอกชน
50
ดี
632
220
45020227
บ้านขัดเค้า
221
45020228
บ้านตังหมอง
tot
fiber
50/20
ปกติ
631.30
222
45020229
บ้านหนองอีเข็ม
3BB
10
ดี
ุ632
223
45020230
บ้านหัวนา
224
45020231
บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
3BB
VDSL
30/10
ใช้งานได้
632
225
45020232
บ้านเหล่าหัวภู
3BB
Fiber
100/30
ใช้งานได้
724
226
45020233
บัวสูงบัวเงินวิทยา
3BB
Fiber oftic
100/30
ปกติ
749
227
45020234
หนองยางวิทยาคม
3BB
Fiber
100
ได้
749
228
45020235
บ้านสูงยาง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ADSL
500/500
.ใช้งานได้ดี
1476.60
229
45020236
บ้านคูเมือง
230
45020237
บ้านป่าดวนพังหาด
231
45020238
ดงเกลือวิทยา
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
ADSL
20GB
.ใช้งานได้ดี
631.30
232
45020239
บ้านเมืองสรวง
3bb
ไฟเบอร์ใยแก้ว
100
ปกติ
1893.90
233
45020240
ชุมชนบ้านผำ
บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต
3BB WiFi
100/100
พอใช้
2000
234
45020241
บ้านเหล่าฮก
3BB
FTTx
1000/500
ดี
749
235
45020242
บ้านป่ายางวนาทิพย์
TOT
fttx
100/50Mbps
ใช้งานได้ดี
749
236
45020243
บ้านหนองผือโนนค้อ
3BB
VDSL
30/10
ใช้งานได้
631.30
237
45020244
บ้านข่อย
238
45020245
หนองหินใหญ่วิทยา
3 BB
-
3.5
พอใช้
2000
239
45020246
บ้านหนองหินน้อย
3BB
30
ใช้งานได้ดี
590
240
45020247
ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
3BB
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
100
ปกติ
630
241
45020248
บ้านโพนทอง
3BB
DSL
51200
ดี
749
242
45020249
บ้านหนองพลับ
3BB
DSL
51200
ดี
749
243
45020251
เมืองโพนทราย
-
-
-
-
-
244
45020252
หนองบัวประชาสรรค์
3ฺBB
fiberoftic
100M/30
ดี
2011
245
45020253
บ้านหนองสรวงหนองซำ
246
45020254
บ้านหนองยาง
247
45020255
บ้านดอนหม่วย
248
45020256
ยางคำวิทยา
ใข้งานได้ดี
249
45020257
บ้านเหล่าข้าว
ิิ3bb
wifi
30
ใช้ได้ดี
631
250
45020258
บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
true
30
ปกติ
-
251
45020259
บ้านสว่าง
-
-
-
-
-
252
45020260
บ้านดอนขาม
253
45020261
สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
CAT
ADSL
1500 kbps
ใช้งานได้ดี
690
254
45020262
บ้านโพนดวนสาวเอ้
TOT
.ใยแก้ว
3072
พอใช้
850
255
45020263
บ้านดงหมากไฟ
3bb
2011.60
256
45020264
บ้านหัวดง
true
200/100
พอใช้
321
257
45020265
สามขาพิทยาคม
TOT
ADSL
8192
ใช้งานได้
1373
258
45020266
ชุมชนบ้านหมากยาง
259
45020267
บ้านขี้เหล็ก
3 BB
ระบบ VDSL
30
ใช้งานได้ดี
632
260
45020268
บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
3BB
51200
ใช้งานได้
1498
261
45020269
บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
TOT
ไฟเบอร์ออฟติก
-
ใช้ได้
749
262
45020270
บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
TOT
-
50
-
749
263
45020271
บ้านหัวนา
264
45020272
บ้านกุดเขียว
TOT
Home Use
100/20
ใช้ได้ปกติ
800
265
45020273
ชีโหล่นวิทยา
TOT
ใยแก้วนำแสง
10
ใช้งานได้
631.30
266
45020274
บ้านแจ้ง
True
100
พอใช้
700
267
45020275
บ้านท่าค้อ
3BB
ไฟเบอร์ออฟติก
100
ดี
749
268
45020276
บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
269
45020277
บ้านสำโรง
TOT
wireless LAN
50/20
ดี
631.30
270
45020278
บ้านหว่านไฟ
บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์จำกัด
wireless LAN
6144
ดี
631.30
271
45020279
บ้านลิ้นฟ้า
3BB
wireless LAN
20480
ดี
ุ749
272
45020280
บ้านดู่
ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ตจำกัด
51.98
ใช้งานได้ดี
749
273
45020281
บ้านดงเมืองจอก
ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ตจำกัด
1000M/100M
ใช้งานได้ดี
1893.9
274
45020282
บ้านธาตุสามัคคี
0
0
0
0
0
275
45020283
บ้านโนนวิทยาพัฒน์
True
สายส่งสัญญาณ
100/200
ใช้งานได้ดี
321
276
45020284
บ้านกอก
277
45020285
บ้านดงบัง
278
45020286
บ้านเหล่าบากสามัคคี
279
45020287
ชุมชนบ้านโพนเมือง
TOT
Wifi
100
ปกติ
2000
280
45020288
บ้านน้ำคำ
281
45020289
ชุมชนดงสว่างหนองแซง
282
45020291
บ้านแวงวังเซียม
-
-
-
-
-
283
45020292
หนองฮางวิทยา
3BB
Fiber
700
ปกติ
1800
284
45020293
บ้านเป้า
3bb
Wireless
55296 Kbps
ใช้งานได้ดี
650
285
45020294
บ้านเมืองคลอง
3bb
ADSL
51200
ใช้งานได้
749
286
45020295
หนองขามวิทยา
-
Wireless
-
-
-
287
45020296
บ้านขุมเงิน
288
45020297
บ้านหนองบัว
289
45020298
บ้านหนองเรือ
TOT
Home Use
500/100
ใช้งานได้ดี
1280
290
45020299
บ้านแขม
3bb
fifi
10
ใช้งานได้ดี
590
291
45020300
บ้านมะกอก
292
45020301
บ้านทองหลาง
-
-
-
-
-
293
45020302
บ้านหนองยาง
-
-
-
-
-
294
45020303
บ้านกระจายเหล่าสูง
3BB
Fiber ( FTTx)
200Mbps /100 Mbps
ใช้งาน
631 บาท
295
45020304
บ้านหนองหัวคน
-
-
-
-
-
296
45020305
สีสวาดเล็บขาว
-
-
-
-
-
297
45020306
บ้านหนองหมื่นถ่าน
298
45020307
บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
3bb
VDSL
1000/500
ดี
1498
299
45020308
บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
3ฺฺBB
FTTx Fiber
1000
ใช้งานได้ดี
1284
300
45020309
บ้านโนนแฮด
3bb
ระบบ ADSL
51200
ใช้งานได้
749
301
45020310
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
302
45020311
จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
3ฺิBB
ระบบ Wifi net
30/30
ใช้งานได้ดี
630
303
45020312
บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
3BB
ระบบ ADSL
300/300
ใช้งานได้
0
304
45020313
บ้านโหรา
TOT
Fiber Optic
500/500
ดี
1,476.60
305
45020314
บ้านหนองหว้า
TOT
Home Use
100/50
ดี
1498
306
45020315
บ้านหนองนาหล้า
TOT
ไฟเบอร์ออฟติก
30
ดี
ึถจ
307
45020316
บ้านหนองย่างงัว
tot
WIFI
100 Mbps
fu
984
308
45020317
บ้านน้ำเงิน
-
-
-
-
-
309
45020318
บ้านแคน(วันครู 2503)
TOT, TRUE
ระบบ ADSL
4 , 30
ปานกลาง,เร็ว
800บาท, 690
310
45020319
บ้านศาลา
3BB
ADSL
50/20
พอใช้
641
311
45020320
อนุบาลเมืองอาจสามารถ
TOT
ADSL
1 Mbps
1400
312
45020321
บ้านส่องอนามัย
TOT
fiber
1Gb/200
ใช้งานได้ดี
631.30
313
45020322
บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
314
45020323
บ้านสำราญ
3ฺBB
ระบบ Lease Line
30720
ใช้ได้ดี
750
315
45020324
ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
3BB
Fiber Obtic
100
ไช้งานได้ดี
749
316
45020325
บ้านบุ่งเบา
วันนชัย wifi
ดาวเทียม
2
พอใช้
450
317
45020326
บ้านหนองจาน
TOT
0
1000
0
0
318
45020327
บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
3bb
3bb fiber
20480
ใช้งานได้
631
319
45020328
บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
3bb
0
51200
ดี
749
320
45020329
บ้านธาตุจอมศรี
ทศท.โทรคมนาคม
Fiberoftic
20480
ดีเยี่ยม
2000
321
45020330
บ้านวารีสีสุก
0
0
0
0
0
322
45020331
บ้านหนองไศล
cat
บริการ on Net
20/3Mbps Silver
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน/ใช้จัดการสอนและบริหารจัดการ
1599 บ./เดือน
323
45020332
บ้านขมิ้น
tot
5 Mbps
ดี
790
324
45020333
บ้านดงเย็น
3ิิิbb
20bMbps
749
325
45020334
บ้านกอกแก้ว
326
45020335
บ้านเด่นราษฎร์
3bb
100/30
-
749
327
45020336
บ้านหนองคูณ
CAT
ไฟเบอร์ออฟติก
100Mbps
ดีมาก
1060
328
45020337
สาวแหวิทยา
กสท โทรคมนาคม
fiberoftic
202400
ใช้งานได้ดี
1650
329
45020338
บ้านดอนแดง
cat
fiber optic
20480
ใช้งานได้ดี
1590
330
45020339
เมืองหนองฮี
TOT
ระบบ ADSL
5Mbps
ใช้งานได้ดี
ุ1200
331
45020340
ขวาวคุรุประชาสรรค์
TOT
ระบบ ADSL
10Mbps
ใช้งานได้ดี
ึ700
332
45020341
ดอนกลอยวิทยาคาร
cat
lease line
20
ดี
1500